Kopanie kryptowalut jaki podatek dochodowy?

W polskie przepisy podatkowe nie posiadają uregulowań dotyczących podatków wynikających z kopania kryptowalut. Aby jednoznacznie móc odpowiedzieć na pytanie nurtujące wiele osób należy zapoznać się z tematyką podatków: dochodowego, VAT oraz PPC.

Podatek dochodowy od kopania kryptowalut

Zgodnie z treścią art. 11 ust. 1 ustawy o podatkach dochodowych od osób fizycznych, za przychody, podlegające obowiązkowi opodatkowania uznawane są otrzymane lub postawione do dyspozycji pieniądze jak również wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze jak również nieodpłatnych świadczeń. Ponieważ wydobywanie walut cyfrowych to transakcja pierwotna,  czyli taka podczas której nie otrzymujemy żadnego z wyżej wymienionego pochodu jest to jednoznaczne z faktem, że nie wiążę się ono z obowiązkiem podatkowym.

Analogiczną sytuację mamy w przypadku podatku od osób prawnych (CIT). W tym przypadku za przychód podlegający opodatkowaniu zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 uznaje się w szczególności pieniądze oraz wartości pieniężne otrzymane, a także wartości wynikające z otrzymanych rzeczy lub praw, świadczeń w naturze oraz inne otrzymane świadczenia. W związku z powyższym kopanie kryptowalut nie podlega opodatkowaniu.

Podatek od towarów i usług (VAT)

Podatkiem VAT, objęte są wszelkie odpłatne dostawy towarów jak również świadczenie usług oraz zarówno eksport jak i import towarów w obrębie kraju oraz wewnątrzwspólnotowe nabycie i dostawa towarów. Zgodnie art. 7 ust. 1 ustawy dotyczącej podatku od towaru i usług za dostawę towarów uważa się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jako jego właściciel. W przypadku wydobywania kryptowalut nie dochodzi do wspomnianego przeniesnienia prawa.

Warto pamiętać o tym, że waluty cyfrowe w świetle ustawy VAT nie są postrzegane jako towar. Ich wydobywanie nie jest także rozpatrywane jako odpłatne świadczenie usług. Dzieje się tak ponieważ nie ma podmiotu, który świadczyłby właśnie taką usługę w zamian za wynagrodzenie. Dlatego też wykopywanie kryptowalut nie zostało objęte podatkiem VAT.

Podatek od czynności cwywilnoprawnych (PCC)

W ustawie o podatku PCC został wymieniony szczegółowy katalog czynności, które podlegają obowiązkowi opodatkowania. Należą do nich między innymi:

  • umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych,
  • umowy pożyczek i darowizn,
  • umowy dożywocia,
  • umowy o dział spadku i zniesienie współwłasności,
  • ustanowienie hipoteki,
  • ustanowienie odpłatnego użytkowania,
  • umowy depozytu nieprawidłowego oraz umowy spółki.

Jak łatwo się domyślić czynność kopania walut cyfrowych nie została przypisana do żadnej z powyższych kategorii. A jakby tego było mało podatek PCC dotyczy tylko czynności prawnych, a nie rzeczywistych którym jest wydobywanie kryptowalut. kopanie”. W związku z powyższym nie ma konieczności złożenia zgodnych oświadczeń woli. Co z kolei znosi obowiązek płacenia podatku PCC.

Zdanie końcowe

Zgodnie z obowiązującymi w Polce przepisami podatkowymi kopanie krytowalut uznawane jest za transakcję pierwotną. W związku z czym nie jest ono obciążone żadnym podatkiem.

Previous ArticleNext Article
Od Stycznia 2019 jestem CEO projektu KopanieBitcoin.pl naszym celem jest prowadzenie i tworzenie największego serwisu w Polsce, który wspiera polskie górnictwo kopania kryptowalut. Kopanie Bitcoin jest w Polsce coraz bardziej popularniejsze dlatego celem jestem budowanie w pełni wartościowego serwisu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *